Nội dung đang được cập nhật..

Địa điểm trụ sở chính: Cụm 5 Thôn Vĩnh Lộc - Xã Vân Nam - Huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội. Thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

- Số điện thoại trường: 02433.926.336

- Quá trình thành lập:Trường được thành lập năm 1969 (là loại hình trường bán công). Tháng 8/2009 được chuyển sang trường mầm non công lập.

 Trường mầm non Vân Nam thuộc địa bàn xã Vân Nam, nằm ở phía Đông Nam. Hiện nay trường có 2 điểm trường, các điểm trường nằm ở vị trí trung tâm của khu dân cư; điểm trung tâm nằm ở địa bàn cụm 5 xã Vân Nam. Trường được xây dựng 2 khu trên diện tích 6051 m2, với 16 phòng học và 01 phòng hội đồng và các phòng hiệu bộ, phòng chức năng khác. Nhà trường hiện có 404 trẻ ăn ở bán trú tại trường; có 50 CB, GV, NV. Chi bộ có 24 đảng viên; công đoàn gồm: 50 CĐ viên; chi đoàn có: 20 đoàn viên thanh niên.

Huy động trẻ đến trường đạt và vượt chỉ tiêu giao, nhà trẻ 5,1,06%; Mẫu giáo 104,6%; 404/404 trẻ ăn ở bán trú tại trường; có 50 CB, GV, NV. Giáo viên:  35. Giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 09; giáo viên 4tuổi: 08; giáo viên 3 tuổi: 08; giáo viên nhà trẻ: 10

          Nhân viên: 12  (Biên chế 2 - Hợp đồng 10). Trong đó Nhân viên kế toán 01; NV y tế 01; NV nuôi dưỡng: 07; NV bảo vệ 03; Nhân viên khác: 0

Trình độ chuyên môn: Đại học: 29 ( CBQL: 3, GV: 24 ; NV : 2 ), Cao Đẳng: 07  (GV: 3,  NV: 4),Trung cấp: 9 (đang học đại học: 03 giáo viên), Không chuyên môn: 2 (bảo vệ) , Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 03 đ/c

            - Nhiều năm liền nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động lao động xuất sắc” của thành phố; Được Thủ tướng chính phủ, BGD &ĐT, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; Đạt KDCL cấp độ 3; Chuẩn quốc gia mức độ 1

        - Hàng năm nhà trường có nhiều giáo viên, nhnâ viên đạt giải nhất, nhì, ba  hội thị GVG, NVND giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Có nhiều lượt CBGVNV đạt danh hiệu chiến sy thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến cấp huyện.

.